Terapie

Terapie je proces, při kterém se terapeut společně s klientem hledají nový pohled na řešení problému. Moje terapeutická práce je mimo jiných, inspirována hlavně přístupem systemickým, který je orientován na budoucnost a na cíl. Jedná se o vzájemnou detailní spolupráci mezi klientem a terapeutem. Tento přístup je založen velmi pragmaticky, zaměřuje se na to, co doopravdy v terapii funguje a klientovi pomáhá. Je odproštěn od diagnostiky a přílišné analýzy problému, výhradně se soustředí na současnost a lepší budoucnost.

Při této spolupráci se budeme důkladně věnovat definování Vašeho cíle (žádoucího stavu, kterého chcete dosáhnout), poté Vám pomohu nalézt vhodný a efektivní způsob k jeho naplnění. To se bude dít postupným dosahováním zdánlivě malých kroků, které Vás přivedou k velkým změnám.

INDIVIDUÁLNÍ

Při individuální terapii Vám poskytnu maximální podporu, lidský, respektující přístup a bezpečný prostor pro vyjádření Vašich přání, potřeb a pocitů. Mým cílem je pomoci Vám nalézt takové způsoby řešení, které Vás povedou k životní spokojenosti a podpoře Vaší vlastní seberealizační schopnosti.

Délka sezení 55 min., cena 900,-

PÁROVÁ TERAPIE

Při párové terapii nabízím oboum partnerům nestranný a bezpečný prostor pro vyjádření pocitů, přání a potřeb. Společně se budeme snažit nalézt takové způsoby řešení, aby se vaše životy staly spokojenější.

Délka sezení 55 min., cena 1100,-

RODINNÁ TERAPIE

Cílem rodinné terapie je posílit její stabilitu a pomoci vytvořit rodině takové prostředí, ve kterém se bude dařit všem jejím členům.

Délka sezení 65 min., cena 1300,- Kč

 

Storno podmínky

Klient zpravidla hradí sezení na místě. Má možnost zrušit jej bezplatně s jednodenním předstihem. Pokud se klient z jakéhokoliv důvodu neomluví ze sezení alespoň den předem, je nutné sezení uhradit.